Kotkan liikkumiskysely

Kotkan kaupunki

Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävää kehitystä ja lisää elinvoimaa.

- Kotkan kaupunkistrategia

 

Tätä tavoitetta lähestyäkseen kaupunki on aloittanut Kotkan kestävän liikkumisen ohjelman laatimisen. Ohjelma laaditaan erikseen jalankulun, pyöräliikenteen, joukkoliikenteen ja autoliikenteen toimenpiteille.

 

Kestävän liikkumisen ohjelma perustuu asukkaiden ja Kotkan alueella toimivien yhdistysten ja yritysten kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Toivomme, että voitte vastata muutamiin ohessa esitettyihin kysymyksiin.

 

Ohjelman linjaukset hyväksytään kesällä 2019 ja toteuttamisohjelmien laadinta alkaa syksyllä 2019.

 

Kaikki kyselyyn vastanneet voivat halutessaan osallistua loistavien palkintojen arvontaan! Arvonta suoritetaan 3.4.2019. Arvonnan tarkemmat säännöt ovat kyselyn lopussa. Yhteystietojensa luovuttaneiden kesken arvotaan:

  • Kahden hengen koskenlaskuretki Kymijoella
  • Viikonloppubrunssi kahdelle ravintola Laakongissa ja liput kahdelle Vellamoon
  • Kuljetus (Sapokka-Varissaari) ja 1h SUP-lautailu Varissaaressa kahdelle
  • Yöpyminen ja aamiainen kahdelle Karhulan Hovissa
  • Liput kahdelle Meripäivien V2-areenaan joko perjantaille tai lauantaille (voittaja saa valita haluamansa päivän)

Kysely on avoinna 11.-31.3.2019!

 

 

Jos kuulutte useampaan ryhmään, valitkaa yksi, joka kuvaa omaa tilannettanne parhaiten. Valitsemanne ryhmä vaikuttaa seuraavan sivun kysymysten asetteluun.
Merkitsettehän matkan pituuden vain yhteen suuntaan. Merkitkää matkan pituus ilman poikkeamia (esim. lapsen vienti päiväkotiin). Voitte merkitä ne erikseen seuraavassa kohdassa.
Poikkeamia voivat olla esim. lapsen vienti päiväkotiin, kimppakyytiläisen noutaminen tai muu vastaava.
km
Merkitsettehän matkan pituuden vain yhteen suuntaan.
Merkitsettehän matkan pituuden vain yhteen suuntaan.
Jos ette koskaan käytä jotakin kulkutapaa, jättäkää kohta tyhjäksi.
Harvemmin kuin kerran kuussa1–3 kertaa kuussaVähintään kerran viikossaPäivittäin tai lähes päivittäin
Kävellen
Polkupyörällä tai vastaavalla
Mopolla tai moottoripyörällä
Henkilöautolla (kuljettajana)
Henkilöautolla (matkustajana)
Joukkoliikenteellä (linja-auto)
Joukkoliikenteellä (juna)
Taksilla, yhteiskäyttöautolla tai muulla vastaavalla
Pidän etätyöpäiviä
Muulla tavalla
Jos ette koskaan käytä jotakin kulkutapaa, jättäkää kohta tyhjäksi.
Harvemmin kuin kerran kuussa1–3 kertaa kuussaVähintään kerran viikossaPäivittäin tai lähes päivittäin
Kävellen
Polkupyörällä tai vastaavalla
Mopolla tai moottoripyörällä
Henkilöautolla (kuljettajana)
Henkilöautolla (matkustajana)
Joukkoliikenteellä (linja-auto)
Joukkoliikenteellä (juna)
Taksilla, yhteiskäyttöautolla, sote-kyydillä tai muulla vastaavalla
Muulla tavalla
Jos ette koskaan käytä jotakin kulkutapaa, jättäkää kohta tyhjäksi. Kesäajalla tarkoitetaan syys- ja kevätlukukautta silloin, kun maa on sula, ei siis kesälomakautta.
Harvemmin kuin kerran kuussa1–3 kertaa kuussaVähintään kerran viikossaPäivittäin tai lähes päivittäin
Kävellen
Polkupyörällä tai vastaavalla
Mopolla tai moottoripyörällä
Henkilö- tai mopoautolla (kuljettajana)
Henkilö- tai mopoautolla (matkustajana)
Joukkoliikenteellä (linja-auto)
Joukkoliikenteellä (juna)
Taksilla, koulukyydillä tai muulla vastaavalla
Pidän etäopiskelupäiviä
Muulla tavalla
Jos ette koskaan käytä jotakin kulkutapaa, jättäkää kohta tyhjäksi.
Harvemmin kuin kerran kuussa1–3 kertaa kuussaVähintään kerran viikossaPäivittäin tai lähes päivittäin
Kävellen
Polkupyörällä tai vastaavalla
Mopolla tai moottoripyörällä
Henkilöautolla (kuljettajana)
Henkilöautolla (matkustajana)
Joukkoliikenteellä (linja-auto)
Joukkoliikenteellä (juna)
Taksilla, yhteiskäyttöautolla tai muulla vastaavalla
Pidän etätyöpäiviä
Muulla tavalla
Jos ette koskaan käytä jotakin kulkutapaa, jättäkää kohta tyhjäksi.
Harvemmin kuin kerran kuussa1–3 kertaa kuussaVähintään kerran viikossaPäivittäin tai lähes päivittäin
Kävellen
Polkupyörällä tai vastaavalla
Mopolla tai moottoripyörällä
Henkilöautolla (kuljettajana)
Henkilöautolla (matkustajana)
Joukkoliikenteellä (linja-auto)
Joukkoliikenteellä (juna)
Taksilla, yhteiskäyttöautolla, sote-kyydillä tai muulla vastaavalla
Muulla tavalla
Jos ette koskaan käytä jotakin kulkutapaa, jättäkää kohta tyhjäksi.
Harvemmin kuin kerran kuussa1–3 kertaa kuussaVähintään kerran viikossaPäivittäin tai lähes päivittäin
Kävellen
Polkupyörällä tai vastaavalla
Mopolla tai moottoripyörällä
Henkilö- tai mopoautolla (kuljettajana)
Henkilö- tai mopoautolla (matkustajana)
Joukkoliikenteellä (linja-auto)
Joukkoliikenteellä (juna)
Taksilla, koulukyydillä tai muulla vastaavalla
Pidän etäopiskelupäiviä
Muulla tavalla

 

Vastatkaa kysymyksiin 8-10 vain, jos ette kävele, pyöräile tai kulje joukkoliikenteellä matkojanne taikka teette niin harvoin. Valitkaa enintään kolme mielestänne tärkeintä vaihtoehtoa!

 

Enintään 200 merkkiä.
Enintään 200 merkkiä.
Enintään 200 merkkiä.
1: en lainkaan tyytyväinen, 5: erittäin tyytyväinen
12345En osaa sanoa
Kävely
Pyöräily (sis. pyöräpysäköinti)
Paikallinen linja-autoliikenne
Pitkän matkan linja-autoliikenne
Rautatieliikenne
Henkilöautoliikenne (sis. autopysäköinti)
1: ei lainkaan tärkeää, 5: erittäin tärkeää
12345En osaa sanoa
Kävely
Pyöräily (sis. pyöräpysäköinti)
Paikallinen linja-autoliikenne
Pitkän matkan linja-autoliikenne
Rautatieliikenne
Henkilöautoliikenne (sis. autopysäköinti)
1: ei lainkaan tärkeää, 5: erittäin tärkeää
12345En osaa sanoa
Kävely
Pyöräily (sis. pyöräpysäköinti)
Paikallinen linja-autoliikenne
Pitkän matkan linja-autoliikenne
Rautatieliikenne
Henkilöautoliikenne (sis. autopysäköinti)

 

Valitkaa kysymyksissä 14 ja 15 enintään kolme mielestänne tärkeintä vaihtoehtoa!

 

Kiitos vastauksistanne! Niistä on merkittävää apua ohjelman laadinnassa!

Seuraavassa osiossa voitte halutessanne antaa yhteystietonne arvontaa varten. Yhteystietoja ei voi yhdistää tämän kyselyn vastauksiin. Jollette halua antaa yhteystietojanne, painakaa silti "Lähetä" alta. Sen jälkeen voitte sulkea kyselysivun.